Słownik podstawowych pojęć

AMRAP (As many Reps/Rounds as Possible)

tyle powtórzeń/rund, ile jesteś w stanie zrobić

EMOM (Every Minute On the Minute)

ćwiczenie rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem minuty – po wykonaniu ćwiczenia, do końca minuty, jest czas na odpoczynek

WOD (Workout of the day)

trening dnia

PR (Personal record)

osobisty rekord

Rx’d (As prescribed)

według zaleceń (bez skalowania)

Rep (Repetition)

powtórzenia

TC (Time Cap)

limit czasowy (po upływie wskazanego czasu workout zostaje zakończony, bez względu na wykonaną ilość powtórzeń)

Set

seria

Warm up

rozgrzewka

MetCon (Metabolic conditioning) – ćwiczenia cardio

Run

bieganie

Row

wiosłowanie (ergometr wioślarski)

Jump rope

skakanka

Double unders

skakanka – podwójne skoki

Gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne

Air Squat

przysiad (bez obciążenia)

Jumping Squat

przysiad bez obciążenia z wyskokiem

Back extension

prostowanie tułowia na ławce rzymskiej

Box Jumps

wskoki na skrzynię

Burpees

padnij, powstań, podskocz

Dips

szwedzkie pompki na poręczach/kółkach

Hand stand push up (HSPU)

pompki w staniu na rękach

Knees to elbows (KTE; K2E)

przenoszenie kolan do łokci w zwisie na drążku

Toes to bar (TTB; T2B)

przenoszenie stóp do drążka w zwisie na drążku

Lunges

wykroki

Muscle ups (MU)

wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych (wymyk)

Pistol squat

przysiady na jednej nodze

Pull-ups (PU)

podciąganie na drążku

Push ups (PU)

pompki

Rope Climb

wspinanie się po linie

Sit-ups

brzuszki (skłon tułowia do przodu, z leżenia do siadu)

Wall ball shots

wyrzut piłki, złapanie + przysiad

Weightlifting – podnoszenie ciężarów

Bench press (BP)

wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej

Back squat (BS)

przysiad ze sztangą trzymaną na barkach, za głową

Clean (CLN)

zarzut sztangi na przysiad

Clean and jerk (C&J)

podrzut (dwubój olimpijski)

Deadlift (DL)

martwy ciąg

Front squat (FS)

przysiad ze sztangą na klatce piersiowej

Hang squat (HSQ) (clean or snatch)

zarzut lub rwanie na przysiad, pozycja startowa (sztanga na wysokości kolan)

Kettlebell (KB) Swings

wymachy Kettlem

Medicine Ball Clean

zarzut piłką lekarską

Overhead squat (OHS)

przysiad ze sztangą nad głową (przysiad rwaniowy)

Power clean (PC)

zarzut bez przysiadu (zarzut na ćwierćprzysiad / półprzysiad – na proste ręce)

Shoulder press / Push Press / Push Jerk

wyciskanie sztangi sprzed głowy w pozycji stojącej

PSN / Power snatch

rwanie sztangi bez przysiadu

Sumo deadlift high pull (SDHP)

martwy ciąg sumo z unoszeniem sztangi do brody

SN / Snatch

rwanie sztangi (dwubój olimpijski)

Thruster

przysiad ze sztangą na klatce piersiowej z wyciśnięciem sztangi nad głowę

Turkish get-up (TGU)

tureckie wstawanie